Fastlege Aslak Jaryd Johansen

Allmennpraktiserende lege i Malvik kommune

Aktuelle sykdommer for behandling i allmennpraksis

De fleste sykdommer og tilstander kan behandles i allmennpraksis. Generelt skjer 90% av all pasientbehandling i Norge i den såkalte førstelinjetjenesten, som fastlegene er en del av. Noen ganger er imidlertid sykdommen så komplisert eller alvorlig at fastlegen vil henvise videre til relevant spesialist på sykehus eller privat klinikk etter undesøkelse på kontoret. Du kan lese mer om hva vi tilbyr her:  Tjenester

Trenger de som er friske fastlege?

Fastleger jobber mest med de som er syke, men vi ønsker også gjerne å forebygge sykdom hos de som er friske. Dette kan vi for eksempel gjøre ved å hjelpe til med å slutte å røyke, endre matvaner og motivere til økt aktivitet og trening. Noen ganger vil man også oppleve at man trenger å dokumentere at man er frisk. Dette er akuelt for eksempel ved førerkortfornyelser, søknader til politi, flysertifikat og lignende, og det kan vi være behjelpelig med.

Psykiske lidelser?

Fastlege Aslak Jaryd Johansen har kurs i kognitiv terapi og kan behandle lettere psykiske lidelser. Henvisninger og oppfølging etter råd fra DPS, poliklinikk eller sykehusavdeling kan også være aktuelt. For de som ønsker god og vitenskapelig fundert informasjon om psykiske lidelser, kan følgende nettsider anbefales:

https://www.pjkp.dk/

https://www.kognitiv.no/

UA-117944255-1