Fastlege Aslak Jaryd Johansen

Allmennpraktiserende lege i Malvik kommune

Om Dr Aslak Jaryd Johansen

Han er godkjent allmennlege og tok sin medisinske grunnutdannelse ved NTNU i Trondheim. Våren 2009 var siste eksamen bestått og han fullførte i etterkant sin turnustjeneste ved lunge-, hjerte-kar-thorax-, og psykiatrisk avdeling ved Universitetsykehuset i Tromsø. Den allmennmedisinske turnustjensten fant sted i Nordreisa kummune. Han har senere jobbet ved Legevakten i Trondheim, Klæbu, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal, Legevakta i Harstad, Universitetsykehuset i Malmø, Hälsomedicinskt center i Malmø, Södervärn Vårdcentral, Ørmelen Legesenter i Verdal og Nidaros Legekontor i Trondheim. Han overtok sin praksis ved Vikhammer Legekontor i september 2017.

 Kompetenser

  1. Fullført Medisinsk Grunnstudium 6 år
  2. Fullført Medisinsk Turnustjeneste 1,5 år
  3. Godkjent allmennlege (3 års allmennmedisinsk veiledet tjeneste)
  4. Legeforeningens Grunnkurs A, B, C og D
  5. Kurs 1 og 2 i Ultralyddiagnostikk
  6. Kurs i Overgreps- og voldhåndtering
  7. Kurs i Akuttmedisin
  8. Under utdanning i Geriatri, med blant annet diagnostikk og oppfølging av pasienter med demens, og Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene
  9. Fullført Veiledningsgruppe som del av den Allmennmedisinske Spesialistutdanningen

Språk

Norsk, svensk, dansk, engelsk, spansk, portugisisk og tysk beherskes godt.

Medarbeidere

Teamet vårt består av kompetent og sertifisert medisinsk personell. Per dags dato har vi 3 ansatte i helsesekretærstillinger, 1 sykepleier, 1 helsesekretær og 1 medisinsk sekretær. Alle med solig erfaring og god opplæring i sårskift, blodprøvetaking og kontakt med pasienter. 

Medisinstudenter

Man vil kunne møte medisinstudenter på legekontoret og få time hos disse. Studentene er på 6. året av sitt studium og nesten ferdigutdannede. de har selvstendig lisens til å praktisere som leger. Studentene er på kontoret som del av sin utdanning og får oppfølging og veiledning. Vanligvis vil studentene være på kontoret fra midten av oktober til midten av november.

Mer informasjon om medisinstudiet ved NTNU kan du finne her:  https://www.ntnu.no/studier/cmed.

UA-117944255-1